בנק אוצר החייל הלוואות

בנק אוצר החייל הוקם בשנת 1946 אך מאז שנת 2006 הוא נמצא בבעלות הבנק הבינלאומי. אוצר החייל הוא הבנק השמיני בגודלו בארץ ופעילותו מתמקדת במגזר העסקים הקטנים והבינוניים. השקעות בבנק מבוצעות בעיקר במסלולי פקדונות שקליים. אלו פקדונות המהווים אפיק השקעה המבוסס על התחייבותשל הבנק לשלם ריבית או הצמדה, לפי תנאי הפיקדון שנקבעים מראש. בתוך פקדונות שקליים ניתן לבחור בין פקדון לטווח ארוך של מעל שנה להפקדה, פקדון לטווח קצר והוראת קבע לטובת חיסכון.

יש כמה יתרונות לפקדונות השקליים בבנק אוצר החייל. ראשית, ההפקדה והפרעון הם ללא עמלות ולכן זו השקעה אטרקטיבית לבעלי עסקים קטנים וכמובן לקוחות פרטיים. שנית, תנאי הפקדון מספקים הבטחה חוזית לאורך כל התקופה וללא תלות בתנודות של היצע וביקוש. מעבר לכך, ניתן לבחור בין שלושה מסלולי השקעות כמו הצמדה לריבית בסיסית, הצמדה למדד המחירים לצרכן והצמדה למטבעות חוץ. במסלולי השקעות בבנק אוצר החייל ישנה נזילות גבוהה בהתאם לתנאי הפיקדון וההפקדה מתבצעת ישירות דרך אתר האינטרנט.

בנק אוצר החייל הלוואות

קיימת גם אפשרות להשקעה במוצרים המובנים של בנק אוצר החייל. פקדונות מובנים הם מכשירי השקעה שבהם הקרן מובטחת. בתום תקופת הפקדון יכול החוסך לקבל בחזרה את מלוא סכום ההשקעה במטבע בסיס, וגם אחוזים מסוימים מהרווח במידה וההשקעה הצליחה. היתרונות הם גיוון של תיק ההשקעות ביטחון וחיסכון בעלויות. השקעה בפקדונות מובנים פטורה מעמלות קנייה ומכירה ומדמי ניהול. יתרון אחר הוא אפשרות לניצול הזדמנויות ותשואה פוטנציאלית טובה מהתשואה בפקדונות הרגילים.

החיסרון של השקעות בבנק אוצר החייל ובבנקים אחרים בארץ הוא ריבית נמוכה. הריבית בשוק פוגעת בתשואה והופכת את ההשקעה לפחות אטרקטיבית עבור יזמים.

נגישות