בנק דיסקונט הלוואות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ הוקם בשנת 1935 ומוגדר בתור חברה ציבורית. שווי השוק של הבנק עומד על מעל ל-7.7 מיליארד ש"ח וההכנסות שלו בשנת 2015 עלו על 7 מיליארד ש"ח במצטבר. הרווח הנקי של הבנק באותה שנה עמד על 750 מיליון ש"ח ונכון לשנת 2014 עבדו בו 6,155 עובדים.

לקוחות הבנק יכולים להשקיע באחד ממסלולי הפקדונות ולהשיג תשואה בטווח קצר, בינוני וארוך. הפקדונות נבדלים זה מזה בתקופת הפקדון, בתנאי הריבית, בגובה הריבית, בסוג ההצמדה למדד המחירים ובשערי מטבעות חוץ או מניות. יש גם פקדונות עם אפשרות חידוש אוטומטי והבדלים בין מסלולים עם נקודות יציאה שונות.

ניתן לעקוב אחר מצב ההשקעה בפקדונות דרך המערכות של הבנק. אפשר לעשות זאת בסניף או באתר האינטרנט ויש לשים לב לסגור את הפיקדון לתקופה ריאלית כדי להשתמש בכסף המצטבר.

בנק דיסקונט הלוואות

בנק דיסקונט מציע שני מסלולים עיקריים של השקעות. במסלול הראשון נמצאים פקדונות בריבית ברירה. בפקדונות אלו הריבית משולמת ללקוח לפי החלופה הגבוהה שתהיה ביום הפרעון בין שני מסלולי ריבית קיימים. השקעות מן הסוג הזה מתאימות ללקוחות המעוניינים ליהנות מעליות חדות ובו בזמן להיות מוגנים מירידה בשערי הריבית. גם לקוחות שאינם נדרשים לגמישות בקביעת תקופת ההפקדה יכולים להשתמש בהן.

במסלול השני נמצאים פקדונות בריבית משולבת. בריבית כזו משולמת ריבית קבועה בתקופה הראשונה, בעוד בתקופה השנייה משולמת ריבית משתנה. המסלולים מתאימים למשקיעים שרוצים להשיג ריבית גבוהה וקבועה בתקופה הראשונה, עם אפשרות לעליית ריבית הפריים בתקופה השנייה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי נכון לעכשיו הריבית במשק בישראל נמוכה. עובדה זו הופכת את רוב ההשקעות בפקדונות הבנקים לאפיק לא משתלם.

נגישות