בנק הבינלאומי הלוואות

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ הוקם בשנת 1972 וכיום הוא החמישי בגודלו בארץ. בקבוצת הבנק הבינלאומי פועלים בנוסף לבנק הבינלאומי עצמו גם בנק פועלי אגודת ישראל, U-Bank, בנק אוצר החייל ובנק מסד. פעילות הבנק מבוססת על לקוחות עסקיים גדולים ועל לקוחות פרטיים. יחד עם זאת, יש לציין שתחומי הפעילות של הבנק הבינלאומי כוללים בין היתר גם את שוקי ההון והמט"ח המיועדים לבעלי הון.

הבנק הבינלאומי מציע מגוון רחב של מסלולי השקעות,פקדונות וחסכונות בתנאים שונים. ניתן להפקיד לחסכונות באמצעות אתר האינטרנט או האפליקציה. גם המוקד הבינלאומי של הבנק והמענה הממוחשב יכולים לסייע. לקוחות פרטיים משתמשים בכל אחד מהאמצעים הללו על מנת לבצע השקעות בבנק הבינלאומי, לצד יזמים או בעלי עסקים שמעדיפים את העמדות להפקדה עצמית וכמובן את הסניפים עצמם.

בנק הבינלאומי הלוואות מסלולים

יש מסלולים מוגדרים של השקעות בבנק הבינלאומי. תחת פקדונות שקליים לטווח קצר ניתן לבחור בין פקדון יומי, פק"מ לשבוע, לשבועיים או ל-3 שבועות ופק"מ לחודש. יש גם אפשרות להשקעה בפק"מ חודשי מתחדש, פז"ק של שבוע עד שלושה חודשים ופר"מ לתקופה של 1-3 חודשים. הבנק מציע מסלולי השקעות כמו פר"מ ל-1-3 חודשים, פר"מ ל-3-12 חודשים, פז"ק ל-3-12 חודשים, פז"ק 13 עם ריבית פריים ופ"רמ ל-3 חודשים בלבד.

תחת פקדונות שקליים לטווח ארוך ניתן לחסוך דרך חיסכון צמוד מדד ל-10 שנים. מסלולים נוספים צמודים למדד במשך 5 שנים עם תחנות יציאה, או מגיעים בשקלים בריבית קבועה לשנה ויותר. לבסוף, פקדונות משולבים של הבנק הבינלאומי כוללים פיקדון בריבית מדד או שקל, פיקדון בריבית שקל לתקופה של 60 חודשים, פיקדון ברירה שקלי ופיקדון שקלי ברירת ריבית.

נגישות