בנק הפועלים הלוואות

לקוחות בנק הפועלים יכולים להשקיע בפקדונות בנקאיים. בנק הפועלים הוא הגדול בישראל והוא מפעיל סניפים גם בצפון אמריקה, אירופה, דרום אמריקה ואיי קיימן. בנק הפועלים הוקם בשנת 1921 ומניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

פקדונות שקליים של בנק הפועלים מאפשרים השקעה עם התחייבות של הבנק לשלם ריביות או הפרשי הצמדה בסוף התקופה. במסלולים אלו ניתן לבחור בין פקדון בריבית בסיסית או הצמדה למדד המחירים לצרכן. ההקפדה והפרעון הם ללא עמלות ויש מספר מסלולים שכדאי להכיר.

מסלול פר"י מציע פקדון ריבית יומי בו ניתן להפקיד ולמשוך את הכסף בכל יום עסקים, פק"מ הוא מסלול לפקדון קצר מועד שבו צירוף הריבית לקרן הוא בכל תחנת חידוש קבועה ומסלול פק"מ פלוס כולל צירוף הריבית לקרן בסיום שנה. מסלול פקדון ריבית משתנה בבנק הפועלים מיועד לתקופה של שבוע עד שנה ומסלול פר"מ פלוס מספק את אותם תנאים רק לתקופה של עד 720 ימים וצירוף הריבית לקרן בסיום השנה.

מהם פקדונות מטבע חוץ של בנק הפועלים?

ניתן להשקיע בפקדונות מטבע חוץ של בנק הפועלים. כאן האפשרויות הן פקדון מט"ח יומי לתקופה של שבוע עד שנה, פקדון לפי חודשים פקדון מט"ח לשנה. יש מסלולי פקדון עם ריבית קבועה לתקופה של 2-5 שנים ומסלול עם ריבית משתנה לתקופה של 3-5 שנים.

בנוסף, בנק הפועלים הלוואות מציע פקדונות עולמיים ופקדונות משולבים שבהם ההשקעה היא בכמה נכסי בסיס שונים. הבנק נחשב מגוון מבחינת האפשרויות שהוא מציע עבור חוסכים ובעלי הון, אך יש להביא בחשבון את הריבית הנמוכה במשק. הריבית פוגעת באטרקטיביות של מסלולי השקעה בכל הבנקים והיא זו שהופכת דווקא את היזמות לאופציה מועדפת על משקיעים.

נגישות