בנק יהב הלוואות

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ הוקם בשנת 1954 והמייסדים שלו הם מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה. המוצרים העיקריים של הבנק כוללים שירותי בנקאות ומסלולי חיסכון. לקוחות בנק יהב יכולים לבצע שורה ארוכה של פעולות בניירות ערך, כמו למשל מסחר במניות, מסחר באג"ח, מסחר באופציות מעו"ף ומסחר בני"ע זרים. הבנק מפעיל מרכזי ייעוץ השקעות ברחבי הארץ ומוקד טלפוני המאפשר קבלת מידע אודות תיק ניירות הערך של הלקוח, מידע מהבורסה וביצוע פעולות בניירות ערך מסוימים.

המאפיין הבולט של השקעות בבנק יהב הוא צבירת כסף וחיסכון רק על פי מטרת חיסכון הסופית. במסגרת ההשקעות ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות או הפקדות חודשיות קבועות. תקופת החיסכון במסלול ייעודי נעה בין 2-10 שנים. עם זאת, לאחר שנתיים ניתן להוציא את הכסף פעם אחת בחצי שנה לכל מטרה ועוד פעם אחת בחודש למטרת החיסכון הספציפית שהוגדרה מראש. בנוסף, הבנק מאפשר לקבל הלוואות ייעודיות כנגד כספי החיסכון.

אפשרויות בנק יהב הלוואות

השקעות בבנק יהב מבוצעות כאמור בהתאם לאופי תכנית החיסכון. הבנק מאפשר לבחור בין מטרות כמו רכישה ובנייה של דירה, רכישה או החלפה של רכב, מימון הוצאות שכר לימוד ומחייה במהלך לימודים גבוהים ועוד. לעומת זאת, תכניות חיסכון ללא מטרה מוגדרת נעות מטווח קצר, בינוני וארוך וגם בהן ניתן לבחור בין מסלולי הפקדה חד פעמית לבין הפקדות חודשיות.

בתכניות חיסכון ללא מטרה מוגדרת אפשר להשקיע בחיסכון שקלי לא צמוד למדד, חיסכון ברירה שקלי או מדד, חיסכון דולרי וחיסכון צמוד אירו. מסלול תשורה פלוס כולל תכנית חיסכון צמודה למדד לתקופה של שנתיים, שלוש או חמש שנים בהפקדה חד פעמית ומסלול תשורה הוא ל-10 שנים.

נגישות