מזרחי טפחות הלוואות

בנק מזרחי טפחות הוא הרביעי בגודלו בישראל ושווי השוק שלו נכון לשנת 2015 עומד על למעלה מ-11 מיליארד ש"ח. המבנה הארגוני של הבנק כולל את החטיבה הקמעונאית, החטיבה לבנקאות עסקית והחטיבה הפיננסית שתחתיה ניתן למצוא את מגזר הבנקאות הפרטית והבינלאומית. בבנק פועלות גם החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ, החטיבה לתכנון ותפעול, חטיבת משאבי אנוש ומינהל, חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים, חטיבת חשבונאות ודיווח כספי והחטיבה המשפטית. חשוב להכיר את המבנה של הבנק על מנת לבחור בתוכו השקעות אטרקטיביות ככל האפשר.

הבנק מציע ללקוחותיו מגוון יחסית רחב של אפיקי השקעה. ההבדלים בין מסלולי השקעות בבנק מזרחי טפחות באים לידי ביטוי בתקופת ההפקדה, בריבית, בסוג ההצמדה, באופן הפרעון, בתנאים ועוד. אפשר להתייעץ עם נציגי הבנק לגבי בחירת מסלול השקעה או לערב איש מקצוע חיצוני שמתחייב לאובייקטיביות מלאה.

מאפייני מסלולי מזרחי טפחות הלוואה

יש כמה מסלולי השקעות בולטים שאליהם כדאי להתייחס כאשר משווים בין השקעות בבנק מזרחי טפחות. פיקדון ליצ'י מדד ל-4 שנים מבטיח הצמדה למדד המחירים לצרכן ומאפשר ליהנות מקרן וריבית מוגדלים כשהמדדים עולים, בעוד פיקדון רימונים צמוד מט"ח לשנתיים מתאפיין בריבית קבועה ובתחנת יציאה יומית מתום 3 חודשים. פיקדון קרמבולה הוא לתקופה של 3 שנים והוא מאפשר לקבל בסיום התקופה את הרווח הגבוה מבין שני מסלולים, לעומת פיקדון פיטנגו לשנתיים שהוא במסלול שנה מדד ושנה בריבית קבועה.

דרך בנק מזרחי טפחות ניתן גם לברר על פיקדון ליצ'י שקלי ל-5 שנים. זהו פיקדון בריבית קבועה המאפשר ליהנות מריבית גבוהה בכל שנה אחרי השנתיים הראשונות, יחד עם תחנות יציאה בכל שנה לאחר השנתיים הללו. בנוסף, יש פיקדון ליצ'י שקלי ל-4 שנים.

נגישות